Försäkringar

Försäkringar kan vara svårt att förstå sig på då försäkringsbolagen använder sig av olika termer som många av oss vanliga dödliga inte känner till. Jag ska göra mitt bästa för att bena ut de viktigaste delarna att ha koll på när du tecknar en ny försäkring. Det viktigaste att göra när du ska välja en ny försäkring är att jämföra mellan de olika försäkringsbolagen, både vad gäller pris och vad som ingår hos respektive bolag. De flesta försäkringar brukar innehålla ungefär liknande delar men det skiljer ändå mellan de olika bolagen på en del punkter. Ett tips är att se över ditt försäkringsskydd en gång per år och vid det tillfället jämföra mellan de olika aktörerna. En bra aktör som hjälper dig att jämföra de olika bolagen är www.insplanet.se där de på ett pedagogisk vis ger dig en bra överblick.

Det är också bra att känna till att om du samlar många av dina försäkringar hos ett och samma bolag så brukar de oftast erbjuda någon typ av rabatt hos dem. Många fackförbund har också avtal med flera försäkringsbolag för sina medlemmar där de erbjuder förmånliga priser och villkor.

Hemförsäkringar

Skydd för hemmet

En hemförsäkring är den viktigaste försäkringen att teckna och har du inte någon för tillfället så råder jag dig att teckna en snarast möjligast. En hemförsäkring skyddar både dig och ditt hem. Den täcker exempelvis skadan som uppstår vid en vattenläcka eller om ditt hem blir brandskadat. En hemförsäkring erbjuder dig också vanligtvis ett personlig skydd om du skulle råka bli rånad eller råkar ut för en olycka när du är ute och reser. I princip så erbjuder alla försäkringsbolag någon form av hemförsäkring så det kan vara svårt att bena ut vilken hemförsäkring som är den bästa för dig. Om hemförsäkringen ens ska vara värd att teckna så bör den bestå av följande:

 • Reseförsäkring, erbjuder skydd upp till 45dagar vid resor. Kan hjälpa till vid exempelvis vårdkostnader vid resa utomlands och du kan även få ersättning om du tvingas att avbryta semestern akut.
 • Egendomsskydd, erbjuder skydd mot vattenskador, brand eller andra typer av skador men också skydd mot inbrott.
 • Personskydd, täcker först den som tecknar försäkringen men även familj, barn under 18 år och andra personer som är folkbokförda under samma adress. Ett personskydd kan innehålla ersättning för överfall, rättsskydd och ansvarsskydd.

 

Det finns även möjligheter att göra ytterligare tillägg i en hemförsäkring för att på så vis få ytterligare skydd. Vanliga tillägg brukar vara;

 • Fritidsolycksfall, som täcker olycksfall när du exempelvis skadar dig när du är ute i trädgården och råkar trilla på en sten. Det här tillägget är en enklare version av den vanliga olycksfallsförsäkringen som man kan teckna separat.
 • Allriskförsäkring, (drulleförsäkring) innebär att du kan få ersättning när oturen är framme fastän du har orsakat det själv. Det kan exempelvis handlar om att du tappar din telefon i marken så att skärmen spräcks.

Barnförsäkring

Familjen först.
Försäkring för barn

I en barnförsäkring kan följande ingå:

 • Medicinsk invaliditet, om ditt barn skulle få någon typ av bestående funktionsnedsättning
 • Ärr och frakturer, om ditt barn skadar sig och genom detta måste sy och får fula ärr kan ersättning utgå för detta
 • Dödsfallsersättning, om ditt barn går bort så utbetalas en engångsersättning
 • Vård i hemmet, om du du behöver vara hemma för att vårda ditt barn efter en sjukhusvistelse under en viss period.

Bilförsäkring

Skydd för ditt fordon

En trafikförsäkring måste varje bil ha enligt lag för att få brukas på våra vägar. Enda gången som en bil inte behöver ha en trafikförsäkring är under den perioden som bilen är avställd. En trafikförsäkring ger ersättning för person- och sakskador som orsakats av din bil men ger ingen ersättning för skador som uppkommit på din bil.  

 • Halvförsäkring, innehåller vanligtvis trafik-, stöld- maskin-, glasskade-, bärgnings- och rättsförsäkring.
 • Helförsäkring, innehåller alla delar från en halvförsäkring samt kan ge ersättning på din egna bils kaross och lack (vagnskada). Den här försäkringen är den mest helomfattande du kan ha till din bil. Vid köp av en ny bil så brukar det ibland ingå en vagnskadegaranti som gäller i tre år och motsvarar en vagnskadeförsäkring.

Ytterligare bra försäkring att ha är en pensionsförsäkring, djuförsäkring, sjukförsäkring, livförsäkring, inkomstförsäkring och en olycksfallsförsäkring.

Försäkring för bilar eller fordon

Testamente

Efterlevandeskydd

Ett testamente är ett dokument som beskriver hur dina tillgångar ska fördelas vid din bortgång. Vad som händer när någon person man står nära går bort är något som många av oss helst inte vill tänka på eller planera för. Det är dock en bra tanke att försöka underlätta för sina efterlevande vid en bortgång då de slipper tänka på detta samtidigt som de sörjer.

 

Om du bor med en partner och ni inte är gifta så är det av ännu större vikt att skriva ett testamente om du har specifika önskemål som inte stämmer överens av vad sambolagen säger. Värt att tänka på är att det spelar ingen roll hur länge som du bott tillsammans med någon. Den personen kommer aldrig att få någon del av ditt arv så länge du inte skrivit med detta i testamentet.

 

Om ni däremot är gifta så tillfaller allt bröstarvingen (barn, barnbarn, barnbarnsbarn). Du kan inte testamentera bort allt exakt som du vill utan bröstarvingen/bröstarvingarna har alltid rätt till minst 50% av tillgångarna. För närvarande så utgår det inte arvsskatt när du ärver då den avskaffades 2005.


Det finns flera sidor på internet som erbjuder gratis mallar som hjälper till att skriva ett testamente. Ett testamente måste upprättas skriftligt och undertecknas av dig och två vittnet. Vittnen måste vara över 15 år gamla och får inte vara släkt med dig eller vara med som någon typ av mottagare i testamentet. Efter du har upprättat och signerat ett testamente så måste det förvaras på en säker plats så att det inte kommer bort. Ett testamente gäller tillsvidare efter formkraven är uppfyllda så länge inte du förstör det eller skriver ett nytt testamente.

Hittat något du gillar? Dela med knapparna nedan.