Fonder

Man kan likna en fond med en stor påse som innehåller en massa olika aktier och andra finansiella instrument. När du köper en fond så köper du en andel av alla instrumenten som finns i den här påsen. Du kan avgöra hur mycket pengar du vill investera i fonden men du kan inte påverka vad fonden sedan investera dina pengar i. Likadant som med aktier så har du rätt till avkastningen som fonden generera varje år men skillnaden är här att fonden delar inte ut dessa pengar till dig utan återinvesterar dem i fonden igen. Detta betyder att fonden ökar i värde istället för att betala ut summan till sina andelsägare.

Att spara i fonder istället för aktier brukar generellt vara lättare för den personen som inte kan/vill sätta sig in särskilt mycket i sina investeringar. Fonder brukar sprida sitt kapital över många olika aktier och andra instrument. För det här brukar du dock få betala en avgift för. För att fondbolaget och fondförvaltaren ska få betalt så tar dem oftast ut en avgift. Avgiften brukar vara alltifrån 0% till över 2% där skillnaden beror på vilken typ av förvaltning som fonden erbjuder. Detta kanske inte låter som hög avgift att fondbolaget tar 1% och det kanske det inte är på ett eller två år. Om du däremot räknar med att du har köpt en fond för 100 000kr och låter den vara orörd i 10 år. Under de här 10 åren så säger vi att du får en avkastning på 5% vardera år framöver. Detta gör att du efter 10 år har 162 889kr vilket är en avkastning på ca 63%. Vad du däremot inte ser är att du under de här 10 åren betalat in hela 12 890kr i avgift. Hade du inte gjort detta så hade avkastningen istället legat på ca 76% eller 75 779kr. Om vi ökar avgifter till 2% så minskar avkastningen till 48% och kostnaden ökar till 24 489kr.

Med detta sagt så betyder det inte att fonder med en högre avgift inte är värda den, så länge fondförvaltaren kan visa att han eller hon har presterat bättre än index under en längre tid. Om fonden varje år slår index (Stockholmsbörsen) med 5% så blir detta fortfarande en bra affär för dig även fast avgiften är hög.

Aktivt förvaltade fonder

Högre avgift

En aktiv förvaltad fond har som mål att generera en högre avkastning än det indexet som den jämförs med. Detta betyder vanligtvis att fonden har en högre avgift då den kräver mer arbete från fondförvaltaren att justera innehavet under året. Tänk på att aktiv förvaltning inte betyder att fondförvaltaren säljer och köper ofta utan det betyder istället att han/hon själv gjort egna analyser som ligger till grund för investeringsbesluten som tas i fonden.

Fokus bör under första blicken inte ligga på om fonden är aktivt eller passivt förvaltad utan istället fokusera på risken, eventuell ranking (morningstar), förvaltare och historisk avkastning. Vill man gå ännu djupare in i de olika fonderna så kan man ta fram vilka aktier och andra finansiella instrument som fonden har investerat sitt kapital inom.

För att lyfta ett varningens finger kring aktivt förvaltade fonder så förekommer det att det står att fonden är aktivt förvaltad men är i själva verket en passiv förvaltad fond. Detta kan man se genom att jämföra fonden med sitt jämförbara index och se historiskt hur den presterat i jämförelse.

Som hjälp att ta fram vilka fondalternativ som finns så har flera aktörer sammanställt filtreringslistor av fonder tillsammans med nyckeltal, avgifter, morningstars ranking etc. Du kan finna sådana listor hos Avanza, Nordnet etc.

Aktivt förvaltade fonder

Passivt förvaltade fonder

Spara med låg kostnad

En passivt förvaltad fond, även kallad indexfond, har som mål att generera samma avkastning som det jämförbara indexet som den avser att följa.

Observera att den inte har som mål att slå jämförbara indexet, exempelvis Stockholmsbörsen. Denna typer av fonder har generellt en lägre avgift än en aktiv förvaltad fond. Det finns nu för tiden också fonder som är helt kostnadsfria att investera i och följer ett förutbestämt index till 100%. Detta kan de erbjuda genom att de har automatiserat många delar och att de inte gör en egen analys av det indexet de avser att följa.

Exempel på fonder som är passiva och helt kostnadsfria är Avanza Zero och Nordnet superfond. Har du en lång sparhorisont och vill betala så lite som möjligt för din exponering mot marknaden så är detta är bra alternativ då din avkastning inte påverkas av courtage eller fondavgifter. Var observant att om du köper en passiv fond så ska du inte betala en hög avgift då fonden inte har som mål att slå sitt index. Varför betala 1% för en fond som inte ska slå ett index när det finns fonder som prestera lika bra för 0%?

En del forskning visar på att aktivt förvaltade fonder historiskt ger en sämre avkastning är passivt förvaltade på grund utav avgiften som drar ner avkastningen i längden. Dock så förespråkar bankerna fortfarande dessa typer av fonder då de kan ta ut högre avgifter. Bankerna förespråkar självklart produkter som de kan tjäna mest pengar på istället för de produkter som de inte har så hög marginal på. Värt att ha i tankarna när du ber banken om råd är att de i de flesta fall kommer rekommendera produkter som banken själv har störst marginaler på. Detta innebär oftast att de produkterna är deras egna, oavsett om det finns produkter hos deras konkurrenter som hade genererat bättre risk/reward för dig i ditt sparande. De personerna som du kommer i kontakt med är säljare för banken och därmed så håller de bankens intresse högre än dina egna, fastän det är du som är kunden.

Risk

Att investera pengar i dessa typer av instrument medför alltid en risk att värdet på tillgången kan öka eller minska i värde över tid. Du ska aldrig använda pengar som du inte beredd att förlora när du investerar. Försök alltid att vara långsiktig i dina investeringar då det förekommer volatilitet på marknaderna och sprid ut dina köp över tid så att du inte har oturen att träffa toppen på en lång uppgång innan den vänder nedåt igen.

passiv förvaltning av fonder
Hittat något du gillar? Dela med knapparna nedan.