Många av oss har på ett vis eller annat kommit i kontakt med ordet budget, antingen genom våra jobb eller i något annat sammanhang. Hur många har koll på budgeten när det gäller ens privatekonomi?

 

Att ha en budget för sin privatekonomi är en viktig aspekt för att få en bättre förståelse på hur stora ens utgifter är och när de sker under året. Den ger också en fingervisning om hur inkomsterna och utgifterna är fördelade och därmed så får du koll på hur mycket/lite pengar du har att rör dig med varje månad.

Genom att sammanställa en budget så får du få ett bättre utgångsläge att påverka i vilken riktning din ekonomi rör sig. Om du inte vet vilka förutsättningar som finns så blir det också svårare att överblicka och förbättra din ekonomi.

 

Nästan hälften av svenskarna, 48 procent, gör aldrig någon budget för sin privatekonomi.

En budget är en kvalificerad gissning av hur den ekonomiska framtiden kommer att se ut. Eftersom din bild av framtiden hela tiden ändras efter vad som händer just nu så måste en budget revideras med jämna mellanrum. En budget som är gjord  i början av januari varje år kanske helt och hållet behöver förändras på grund utav att någon stor förändring har skett med våra inkomster/utgifter. Detta kan exempelvis vara köp av en bil, byte av jobb eller flyttat till ett nytt och dyrare boende.

Jag gillar att i början av varje år göra en helårsbudget men även bryta ner den på månadsbasis. Där sammanställer jag vilka inkomster samt utgifter hushållet har under året/månaden. Jag får då fram en summa som visar på hur många kronor jag har kvar att leva på efter att alla mina fasta utgifter så som hyra, telefon, internet, amortering, ränta etc. har betalats. Detta gör att jag tar temperaturen på min privatekonomi varje månad och då ser jag om det är något som jag behöver ändra på för att balansera mina utgifter i förhållande till mina inkomster.

Genom att göra en budget så får jag en bra inblick över min ekonomi

Hur många fasta kostnader har jag egentligen varje månad? Jag kanske till och med har glömt bort några?! Hur många av oss har inte glömt bort den där prenumerationen på tidningen som dimper in i brevinkastet varje månad, det där gymkortet som användes en gång för 6 månader sen osv. Det finns många kronor att spara om vi hittar och synliggör dessa kostnader som vi kan använda till roligare och viktigare saker.

För att få ännu bättre koll så kan vi undersöka vilka löpande kostnader som vi har varje månad. Detta kan man enkelt ta reda på genom att ta ett kontoutdrag från varje konto (vilket enklast görs via internet) och summera ihop samtliga inköp man har gjort under månaden. Genom att göra det här så ser vi också var de flesta av våra pengar egentligen används till. Vi kan exempelvis se hur mycket pengar vi lägger på den där koppen kaffe varje morgon, eller lunchen som vi “unnar” oss ett par dagar under varje vecka. De här småsummorna brukar kunna växa till en ansenlig kostnad när samtliga summeras under en månad. En sådan här genomgång av ens månadsutgifter tycker jag bör göras en gång varje halvår för se så man inte lägger pengar på onödiga saker som inte ger något värde tillbaka. Det kanske är mer värt att spara in på uteluncherna varje vecka och istället unna sig en solresa när det är som kallast här hemma?

 

Exempel på hushållets inkomster:

 • Lön
 • Utdelning aktier
 • Pension
 • Sjukersätting
 • Olika typer av bidrag
 • Uthyrning av lägenhet/villa
 • A-kassa

 

Exempel på hushållets utgifter:

 • Ränta
 • Amortering
 • Mat
 • Hyra
 • Abonnemang
 • Bil
 • Inköp av nya kläder
 • Försäkringar

 

Fokus ligger oftast på att öka sina inkomster vilket gör att vi ofta glömmer bort att se vad vi kan göra åt våra kostnader. Det är självklart inte bra att bara fokusera på den ena eller andra utan fokus måste ligga på båda delarna. Dock så kan fokus ändras beroende på vilken del som behöver mer uppmärksamhet under vissa perioder. Har du exempelvis redan en hög lön så kanske fokus just nu bör ligga på att se över dina kostnader och se vad du kan göra där istället för att öka din lön ytterligare. Oftast är det enklare att dra ner på sina kostnader snarare än att snabbt öka sina intäkter.

Hittat något du gillar? Dela med knapparna nedan.