Vad är en aktie?

I korta drag är en aktie en ägarandel av ett företag men va lugn, det kommer mera!

En aktie gör dig till delägare i företaget där du köpt aktien och den ger dig rätt till rösta på bolagets stämma (bolagets högst beslutande organ) samt ta del av bolagets eventuella vinst i form av en utdelning. För att du ska kunna handla aktier så behöver bolaget vara noterat på något sorts handelsplats. De vanliga handelsplatserna i Sverige är Stockholmsbörsen (OMXS30), NGM, First North, Spotlight och Alternativa listan. För att du ska kunna handla aktier så behöver du registrera ett konto hos någon internetmäklare eller hos någon av bankerna. Det finns flera olika typer av konton som du kan välja på beroende på hur du tänker kring ditt sparande.

Du kan finna de mest populära kontotyperna här.

En aktie kan kosta (aktiekurs) olika beroende på hur många aktier som finns i bolaget och hur högt/lågt bolaget värderas. Du ska dock inte tro att en aktie är billig bara för att summan du betalar för en aktie är väldigt låg och likaså behöver det inte betyda att bolaget är dyrt bara för att en aktie kostar flera hundra kronor styck. Det du behöver göra är att sätta aktiens pris i relation till hur många aktier det finns i bolaget för att få fram bolagets egentliga värde.

 

Exempel:

  • Säg att det finns 100.000st aktier i Bolag A och att aktiekursen är 10kr.
  • Det gör att det totala bolagsvärdet för Bolag A är 1 000.000kr (100.000kr x 10kr).
  • Bolag B däremot har 2 000.000st aktier men deras aktiekurs är enbart är 0,5kr.
  • Detta betyder dock ändå bolagsvärdet på Bolag B också är på 1 000.000kr (0,5kr x 2 000.000kr).

Det finns många sidor som erbjuder tjänster som sammanställer bolagens värde på börserna. De hjälper dig även genom att ge dig många nyckeltal och där brukar det bland annat bolagsvärdet framgå.  Vanliga nyckeltal som kan vara bra att hålla kolla på är; hur mycket du betalar för bolagets vinst (P/E-tal), hur mycket du betalar i relation till bolagets omsättning (P/S-tal), direktavkastning och en mängd andra nyckeltal som kan vara ge ännu mer insikt i hur företaget presterar.

Aktier kan både gå upp och ned i värde. All handel med aktier eller andra instrument innebär alltid en risk och du bör aldrig handla för pengar som du inte är beredd att förlora. Försök alltid att läsa på om företaget du vill köpa innan du trycker på köpknappen och var kritiskt till allt du läser på olika aktieforum.

Olika aktieslag

B-Aktie – Det vanligaste

Det absolut vanligaste aktieslaget är en så kallad B-aktie och den är även den aktietypen som brukar omsättas mest på börsen. Om det är stora belopp du ska köpa för så brukar det rekommenderas att köpa just B-aktie för att den är lättast att sälja av om du snabbt vill ut med en stor mängd aktier. När jag skriver “stora belopp” så pratar vi om summor om flera miljoner kronor. Så köper du enbart för några tusenlappar så brukar det inte spela någon roll för kursen hur du agera. Undantaget kan vara när du köper/säljer aktier i mindre bolag som inte har stor omsättning på daglig basis. Då kan kursen skilja sig markant från dag till dag utan att det egentligen kommit några nyheter, utan beror bara på att någon person med ett stort antal aktie vill sälja eller köpa. Men om vi pratar om mindre bolag så brukar de flesta av dem inte ha olika aktietyper så där finns det bara en typ att köpa på börsen. Ett konkret tips är att om du inte köper för stora belopp så köp alltid efter den aktien som har lägst aktiekurs, så länge både aktietyperna handlas någorlunda frekvent på daglig basis.

En B-aktie är det aktieslaget som är vanligast och brukar ge dig en röst per aktie. Det vill säga om du har 1000st B-aktier så innehar du 1000 stycken röster som du kan använda dig av när det är bolagstämma. De flesta aktietyperna ger dig samma rätt till utdelningen av företagets vinst med undantag av preferensaktier.

 

A-aktie – Mer att säga till om

En A-aktie är den näst vanligaste aktietypen och den liknar nästan helt och hållet en B-aktie. Den ända skillnaden mellan de här aktieslagen är att en A-aktie brukar vanligtvis bestå av flera röster än en B-aktie. En A-aktie kan exempelvis ge dig 10 röster mer än en B-aktie gör. Dvs. om du äger 100st A-aktier så ger det dig rätt till 1000 röster på bolagsstämman. Om du vill ha en starkare position att påverka bolaget så brukar fokus ligga på att ha så många röststarka aktier som möjligt. Observera dock att man som liten aktieägare, trots att man bara köper A-aktie, inte har stor möjlighet att påverka bolagets beslut på bolagsstämman. Du kan lätt ta reda på om bolaget har olika aktietyper genom att söka fram bolaget på någon internetmäklares sida och där lätt utläsa alla typer av aktieslag.

Ibland kan det förekomma att det är skillnad på A- och B-aktiens pris vilket gör att det är mer fördelaktigt att köpa den ena aktietypen. Om du inte kommer medverka på stämmorna eller inte ha några planer på att äga en stor procentandel av rösterna i längden så fokusera på köpa den aktietypen som har lägst aktiekurs så länge det aktieslaget omsätts regelbundet på daglig basis. Observera att direktavkastningen är samma oberoende på om du innehar A-aktie eller B-aktie.

Preferensaktier – Bestämd direktavkastning

 

Om vi däremot tittar på preferensaktier så är det en aktie som har en på förhand bestämd direktavkastning. Dvs. om vi köper en preferensaktier så vet vi på förhand hur mycket avkastning vi får varje år framöver. Om du exempelvis äger 100st preferensaktier av Bolag A och dessa ger dig 6kr/aktie i direktavkastning så kommer dessa att generera en avkastning på 600kr per år (100 aktier x 6kr). Detta kanske låter som en bra deal men du får inte glömma att eftersom detta är en på förhand bestämd avkastning så kommer den inte öka även om bolagets vinst ökar. Ökad framtida vinst brukar göra att bolaget ökar mängden pengar de delar ut till sina aktieägare varje år men detta berör inte preferensaktier. Likaså brukar inte preferensaktier följa efter aktiekursen i vanliga aktieslag då avkastningen per aktier förblir konstant trots att bolagsvärdet eventuellt ökar.

Under senare tid, när räntorna är extremt låga, så är preferensaktier ett sätt att få en typ av förutbestämd avkastning då räntekontona inte generera något. Preferensaktier ger ägaren rätt till utdelning före ägare av vanliga aktieslag såsom A- eller B-aktier. Observera att om bolaget går i konkurs så blir samtliga aktier påverkade och riskerar att förlora sitt värde. Preferensaktier brukar ha ett slutdatum och företaget kan också välja att lösa in aktier till en förutbestämt kurs.

Risk

Långsiktigt & Stor spridning

Att investera pengar i dessa typer av instrument medför alltid en risk att värdet på tillgången kan öka eller minska i värde över tid. Du ska aldrig använda pengar som du inte beredd att förlora när du investerar. Försök alltid att vara långsiktig i dina investeringar då det förekommer volatilitet på marknaderna och sprid ut dina köp över tid så att du inte har oturen att träffa toppen på en lång uppgång innan den vänder nedåt igen.

Hittat något du gillar? Dela med knapparna nedan.